Browse By

Jadual Peperiksaan PTK 2008

NAMA PEPERIKSAAN

BILANGAN/ TARIKH PEPERIKSAAN

  KEKERAPAN

  PEPERIKSAAN

KOD

  PEPERIKSAAN

BAHAGIAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN

  DAN BIL NAMA PEPERIKSAAN BILANGAN/ TARIKH PEPERIKSAAN

TARIKH TUTUP

  PERM OHONAN

  WAKTU PEJABAT

TARIKH

  PEPERIKSAAN

MASA

TK1 – F29

SIRI PERTAMA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 04.01.2008 (Jumaat) 18.02.2008 (Isnin) 9.30 – 10.30

  11.00 – 12.00

SIRI KEDUA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 28.03.2008 (Jumaat) 14.05.2008 (Rabu)

SIRI KETIGA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 04.07.2008 (Jumaat) 18.08.2008 (Isnin)

SIRI KEEMPAT

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 26.09.2008 (Jumaat) 17.11.2008 (Isnin)

TK2 – F29

SIRI PERTAMA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 04.01.2008 (Jumaat) 19.02.2008 (Selasa) 9.30 – 10.30

  11.00 – 12.00

SIRI KEDUA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 28.03.2008 (Jumaat) 15.05.2008 (Khamis)

SIRI KETIGA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 04.07.2008 (Jumaat) 19.08.2008 (Selasa)

SIRI KEEMPAT

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 26.09.2008 (Jumaat) 18.11.2008 (Selasa)

TK3 – F32

SIRI PERTAMA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 04.01.2008 (Jumaat) 20.02.2008(Rabu)/21.02.2008(Khamis) 9.30 – 10.30

  11.00 – 12.00

SIRI KEDUA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 28.03.2008 (Jumaat) 21.05.2008(Rabu)/22.05.2008(Khamis)

SIRI KETIGA

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 04.07.2008 (Jumaat) 20.08.2008(Rabu)/21.08.2008(Khamis)

SIRI KEEMPAT

1400A/1400B BAHAGIAN I/II – UMUM/KHUSUS 26.09.2008 (Jumaat) 19.11.2008(Rabu)/20.11.2008(Khamis)

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Awam
spy on sms

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...